Projektowanie


Zajmujemy się projektowaniem fasad wszelkiego typu. Do naszej pracy wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie do analizy numerycznej i modelowania 2d oraz 3d. Tworzymy dokumentację wykonawczą i warsztatową zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz wymaganiami narzuconymi przez klienta.

W ramach tego oferujemy:

- opracowywanie dokumentacji przetargowej,

- opracowywanie dokumentacji wykonawczej,

- opracowywanie dokumentacji warsztatowej,

- opracowywanie zestawień materiałowych,

- analizę statyczno-wytrzymałościowa MES dowolnych prętowych układów płaskich i przestrzennych,

- analizę MES elementów bryłowych,

- analizę statyczno-wytrzymałościową dowolnych zestawów szklanych,

- weryfikację wytrzymałościową zgodnie z europejskimi i amerykańskimi normami,

- symulację MES uderzenia wahadłem dowolnych zestawów szklanych.

Wycena


Każdorazowo wyceniamy zakres prac na podstawie otrzymanych materiałów.


Ubezpieczenie


W związku z prowadzoną działalnościa posiadamy ubezpieczenie na kwotę  5 000 000 PLN, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie.